čistilna 2014

PD Iskra Ljubljana, Jan Skoberne     in
PD RTV Ljubljana, Branko Krebs

V Ljubljani 12. april 2014
Turističnemu društvu Ljubljanica in
Četrtni skupnosti Center
Zadeva: POROČILO
Spoštovani organizatorji spomladanske čistilne akcije
»ZA LEPŠO LJUBLJANO«sobota, 12. aprila 2014.

Na dan čistilne akcije, sobota 12. 4. 2014, so se čiščenja udeležili člani Planinskega društva Iskra Ljubljana (15 udeležencev, od teh dva otroka pod 7 let) in Planinskega društva RTV Ljubljana (13 udeleženci, od teh 4 otroci iz OŠ Tone Čufar. PD RTV Ljubljana so imeli tudi posebno otroško skupino 4 otrok iz Osnovne šole Toneta Čuferja, kjer imajo planinski krožek z mentoricama Marino Petelin in Tatjano Kastelic. V skupnem številu 31 udeležencev so tvorili enotno ekipo v pridruženi skupini še 3 člani iz vrst vaših društev.
Že pod Prulskim mostom smo slišali kaj bomo vse nabirali tokrat! Imeli smo kratko predavanje o komunalnih odpadkih, o ločevanju in zbiranju teh odpadkov in da posebnih odpadkov ne zbiramo na teh akcijah.

 

Čistilna akcija po določeni »planinski poti«, po poti, ki je namenoma izbrana ob vsakokratni akciji čiščenja v okviru Turističnega društva Ljubljanica ter v navezavi Mestne občine Ljubljana, ČS Center in v sodelovanju s planinskima društvoma PZS, PD RTV Ljubljana in PD Iskra Ljubljana.

Zadnja čistilna akcija je bila izvedena v jesenskem roku. Za današnjo akcijo »ZA LEPŠO LJUBLJANO« 2014 je bila prav tako vzeta ista smer. Pregled terena z namenom, da se ugotavlja stanje očiščenosti okolja Grajskega hriba preko katerega je trasirana za prestolnico edinstvena Planinska pot po oddajnikih RTV SLO št. 13 in pa Gruberjev prekop, zlasti med koritom prekopa in železnico po zaključenem gradbišču iz leta 2013.

Celotna skupina 31 udeležencev se je v treh skupinah gibala v smeri od Prulskega mostu po Janežičevi ulici, oz Ižanski cesti mimo Botaničnega vrta, oz Grubarjevega nabrežja preko Dolenjske ceste, kjer so nadaljevale tri skupine, ena je šla pred tunelom na Osoje in čez planoto v Staro Ljubljano, druga in tretja pa Za gradom do križišča s Streliško ulico, kjer je druga in tretja v časovnem zamiku krenila iz križišča Roške s Streliško po markirani planinski poti, po »tranzvenzalni poti št. 13 po oddajnikih RTV Slovenija«, po stopnišču v levo smer mimo Orlovega vrha na Šance, kjer je bil postanek pri vhodu v servisni del radijskega stolpa. Tu so se udeleženci dveh skupin srečali, tisti, ki za planinsko pot še niso slišali, so prejeli spominsko kartico in z žigom v njej označili ta 13. vrh, vse tako kot vsakokrat.

Nato smo krenili v dveh skupinah, pri oddajniku skozi drevored in mimo spomenika Kmečkim uporom, po Plečnikovi pešpoti na stebrih, Za ograjami na Študentsko ulico in na Vodnikov trg. Ena in druga skupina sta šli po različni poti navzdol v Streliško ulico in nato na Vodnikov trg.

Planinska pot je dobro označena s planinskimi oznakami na stebru ulične svetilke pri Vodnikovem spomeniku, kjer smo čistilno akcijo zaključili in oddali vse smeti v vrečah v posebne zabojnike na Ljubljanski Plečnikovi tržnici z vednostjo uslužbenca JPT d.o.o.

ZAKLJUČEK

Na tej končni lokaciji Vodnikovega trga smo se slikali z vrečami zbranih raznovrstnih odpadkov, vse skupine. Moramo reči, da je bilo povsod manj odpadkov, pohvalimo se lahko, da smo po več letih le pregnali nepridiprave, ki so se na tej poti tudi manj ali sploh nič drogirali čez celo leto. Odpadkov posebne vrste nismo srečali, le na planoti je bilo teh zelo zelo malo.

Ostankov kadilcev (čikov) je veliko in teh nismo pobirali, ker ne bi prišli do konca po urnem planu dneva. Glavni onesnaževalci so dijaki ob mostu oz Hladnikovi brvi na Prulah in vozniki s spremljevalci vozil ob Hradetskega cesti in to na mestih z zelenimi površinami, ki prekrivajo spodnje dele zemljišč.

Ob tej akciji lahko zaključimo, da je bilo najdenih veliko manj različnih odpadkov kot ob prejšnjih akcijah. Okolje je zgledno urejeno.

Nikakor pa to ne velja za eno lokacijo:
Za lokacijo več stanovanjske vile Roške ceste 3, ki ima na zadnji strani še vedno neočiščen jašek, a pokrit z mrežo, kjer se še vedno nahajajo igle in vse kar sodi k tovrstnim opravilom zasvojenih oseb in to že nekaj let. Objekt je že naseljen, a ne v celoti!!! Opazno je prenehanje drogiranja!

Prostor zemljišč, ki je v privatni lasti ni ograjen in zavarovan, vsekakor je potrebno obvestiti pristojne organe javne varnosti in lastnike objekta!

Organizatorju čistilne akcije poročava predstavnika planinskih društev
PD Iskra Ljubljana Jan Skoberne in PD RTV Ljubljana Branko Krebs.
Poročilo pripravil
Jan Skoberne . l.r.
Vodnik PZS

Hits: 5