Čistilna 2015

 

PD Iskra Ljubljana, Jan Skoberne
in
PD RTV Ljubljana, Branko Krebs
Ljubljani 11. april 2015
Turističnemu društvu Ljubljanica in
Četrtni skupnosti Center
Zadeva: POROČILO
Spoštovani organizatorji spomladanske čistilne akcije
»ZA LEPŠO LJUBLJANO«sobota, 11. aprila 2015.
Na dan čistilne akcije, sobota 11. 4. 2015, so se čiščenja udeležili člani Planinskega društva Iskra Ljubljana (9 udeležencev), Planinskega društva RTV Ljubljana (12 udeležencev, od teh 3 otroci-6 do 9 let) in 4 otroci iz OŠ Tone Čufar z mentorico planinske vzgoje Marino Petelin. Marina Petelin je imela tudi posebno otroško skupino 4 otrok iz Osnovne šole Toneta Čuferja, kjer imajo planinski krožek z mentoricama Marino Petelin in Tatjano Kastelic. Že pod Prulskim mostom smo slišali kaj bomo vse nabirali tokrat! Imeli smo kratko predavanje o komunalnih odpadkih, o ločevanju in zbiranju teh odpadkov in da posebnih odpadkov ne zbiramo na teh akcijah.
Čistilna akcija po določeni »planinski poti«, po poti, ki je namenoma izbrana ob vsakokratni akciji čiščenja v okviru Turističnega društva Ljubljanica ter v navezavi Mestne občine Ljubljana, ČS Center in v sodelovanju s planinskima društvoma PD RTV Ljubljana in PD Iskra Ljubljana.
Zadnja čistilna akcija je bila izvedena v jesenskem roku.
Za današnjo akcijo »ZA LEPŠO LJUBLJANO« 2015 je bila prav tako vzeta ista smer. Pregled terena z namenom, da se ugotavlja stanje očiščenosti okolja Grajskega hriba preko katerega je trasirana za prestolnico edinstvena Planinska pot po oddajnikih RTV SLO št. 13 in pa Gruberjev prekop-desna nabrežina.
Celotna skupina 26 udeležencev se je v dveh skupinah gibala v smeri od Prulskega mostu po Galusovem nabrežju do Špice. Ena skupina je šla po Janežičevi ulici nato pa pred tunelom na Osoje in čez planoto v Staro Ljubljano. Druga skupina pa je šla preko Hladnikove brvi na Špici po Ižanski cesti mimo Botaničnega vrta in po Hradeckega cesti preko Grubarjeve brvi do križišča Roške s Streliško ulico in po markirani planinski poti, po »transverzalni poti št. 13 po oddajnikih RTV Slovenija«, po stopnišču v levo smer mimo Orlovega vrha na Šance, kjer je bil postanek pri vhodu v servisni del radijskega stolpa. Tu so udeleženci prejeli dnevnik planinske poti –Po oddajnikih RTV Slovenija- z žigom 13. točke Šance in se vpisali v knjigo za vrhove PD RTV Ljubljana.
Nato je ena skupina krenila pri oddajniku skozi drevored in mimo spomenika Kmečkim uporom, po Plečnikovi pešpoti na stebrih na Študentsko ulico in na Vodnikov trg, druga skupina pa po drugi poti (ovinkih) na Stolbo in po Streliški ulici na Vodnikov trg. Planinska pot je dobro označena s planinskimi oznakami na stebru ulične svetilke pri Vodnikovem spomeniku, kjer smo čistilno akcijo zaključili in oddali vse smeti v vrečah v posebne zabojnike na Ljubljanski Plečnikovi tržnici z vednostjo uslužbenca JPT d.o.o.
ZAKLJUČEK
Na tej končni lokaciji Vodnikovega trga smo se slikali z vrečami raznovrstnih odpadkov, vse skupine, in moramo reči, da je bilo povsod manj odpadkov, pohvalimo se lahko, da smo pregnali nepridiprave, ki so se na tej poti tudi manj ali sploh nič drogirali čez leto. Odpadkov posebne vrste nismo srečali, le na planoti je bilo teh zelo zelo malo.
Ostankov kadilcev (čikov) je veliko in teh nismo pobirali, ker ne bi prišli do konca po planu. Glavni onesnaževalci so dijaki ob mostu oz Hladnikovi brvi na Prulah in vozniki s spremljevalci vozil ob Hradeckega cesti in to na mestih z zelenimi površinami, ki prekrivajo spodnje dele zemljišč
Ob tej akciji lahko zaključimo, da je bilo najdenih veliko manj različnih odpadkov kot ob prejšnjih akcijah. Okolje je zgledno urejeno.Celotni potek čistilne akcije pa je skozi fotografski objektiv zabeležila uradna fotografinja mestnega glasila Ljubljana ga. Dunja Wedam. Organizatorju čistilne akcije poročava predstavnika planinskih društev PD Iskra Ljubljana Jan Skoberne in PD RTV Ljubljana Branko Krebs.
Slike Dunje Wedam Ljubljana s čistilne akcije 2015 v Ljubljani
Poročilo pripravil
Jan Skoberne
Vodnik PZS

Hits: 7