Navodilo za plačilo članarine Planinskemu društvu Iskra Ljubljana

Članarino nakažete na račun PD Iskra Ljubljana, Stegne 21, Ljubljana, pri Delavski hranilnici: SI56 6100 0001 3189 243 , referenca SI 99. V namen nakazila napišite članarina 2024.
Z enim nakazilom lahko razen zase plačate še za koga drugega, le njegovo ime vpišite v namen nakazila ali pa sporočite blagajničarki Adrijani Scortegagna (adrijana.scortegagna@gmail.com) za koga ste še plačali.
Članarina za odrasle (B) je 32,00 €, za starejše od 65 let (B1) pa 24 € (velja za vse, ki ste že, oz. boste dopolnili 65 let do konca 2024).
Višina družinskih popustov in drugih članarin (za otroke, vnuke) je razvidna iz spodnje tabele*.
Pridruženi člani PD Iskra Ljubljana plačate 11,00 €.  Pridruženi član je lahko, kdor je že član drugega planinskega društva v okviru PZS in je članarino za tekoče leto v matičnem društvu že plačal.

POZOR: Vsi, ki se boste v letu 2024 včlanili na novo, za izkaznico plačate še 2,00 € (torej članarina+2 €). Izkaznice ne plačate, če postanete pridruženi član PD Iskra Ljubljana (ste že član drugega PD).

Novi člani obvezno izpolnite in podpišete Pristopno izjavo v PDF ( tu v prilogi) , tu je še v wordu, katero lahko direktno popravite ter ustrezno izpolnite in jo  skenirano,  po pošti skupaj z potrdilom o vplačilu članarine, pošljete   na e-mail adrijana.scortegagna@gmail.com.
Novim članom bo izkaznico na naslov, ki ga vpišete na pristopno izjavo, poslala Planinska zveza Slovenije.

Znamkico za leto 2024, ki jo nalepite na izkaznico, vam bomo izročili na občnem zboru ali poslali po pošti na vaš domači naslov. V kolikor ste spremenili naslov bivališča nas nujno obvestite!

Plačilo članarine v gotovini bo možno na občnem zboru 20. januarja.

Vrsta in višina članarine

·         A – polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti68,00 €
·         A/d – družinski popust61,80 €
·         B – polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti32,00 €
·         B/d – družinski popust25,80 €
·         B1 – polnoletna oseba: oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti24,00 €
·         S+Š – srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26.leta starosti, z osnovnim obsegom21 €
·         S+Š/d in S+Š/i – družinski popust17 €
·         P+O – predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik9,00 €
·         P+O/d in P+O/i – družinski popust7,20 €
·         IN – oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost) z omejenim obsegom ugodnosti9,00 €
·         IN/d – družinski popust7,20 €
·         D – pridruženi član PD Iskra Ljubljana11,00 €
·         pridruženi član PD Iskra Ljubljana-otrok do 18 leta4,00€

Člani, ki do 31. 1. 2024 poravnajo članarino za leto 2024, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. 1. 2025. Priporočamo, da članarino plačate najkasneje do 31. januarja, ker s tem datumom preneha veljati zavarovanje, ki izhaja iz plačane članarine za preteklo leto.

Članarina PZS – pravilnik o članstvu posameznikov

Postopek prijavljanja nezgode
PZS – zavarovanje članov
Ugodnosti članstva v PZS
Zgibanka o zavarovanju članov v Planinski zvezi Slovenije ( tu v prilogi) ,
Vse o članstvu v PZS

  • Družinski popust (/d) se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.
  • Invalidski popust (/i) lahko koristijo osebe, ki ob plačilu članarine priložijo Evropsko kartico za invalide. Višina popusta je enaka višini družinskega popusta, izbirajo lahko med kategorijami A/i, B/i, S+Š/i in P+O/i. S tem pridobijo enake pravice in ugodnosti, kot člani osnovnih kategorij. Člane invalidskih kategorij A/i, B/i, S+Š/i in P+O/i opozarjamo na posebnosti oz. omejitve članskega zavarovanja. Opredeljene so v splošnih pogojih za nezgodno zavarovanje oseb (01-NEZ-01/08). Invalidski popust se lahko obračuna samo in izključno pri fizičnem plačilu članarine pri društvu ali na sedežu PZS, saj je predložitev Evropske kartice za invalidne obvezna priloga. Invalidski popust se obračuna na podlagi vnosa številke Evropske kartice za invalide v informacijski sistem Naveza.
  • IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.
  • B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 18,05 €. Ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B. Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.

Visits: 859