Letni tabor – Koča pod Bogatinom

ZAPISNIK

o realizaciji  Poletnega planinskega  tabora PD Iskra Ljubljana,

ki je bil organiziran v terminu od 21. do 24. julija 2021

v Koči pod Bogatinom na Planini na Kraju.

DNEVNI RED:

 1. Splošno, udeleženci
 2. Pripravljalne aktivnosti in dogovori
 3. Zbiranje udeležencev in prihod
 4. Nastanitev in prehrana
 5. Planinske ture
 6. Izobraževalne vsebine
 7. Razno, ugotovitve, zahvale
 8. Zaključek

Ad/1

Skladno z letnim planom aktivnosti društva, ki ga je pripravil Vodniški odsek, in na osnovi uradnega vabila,  objavljenega na spletni strani društva, je v predpisanem roku prispelo 24 prijav. Kapacitete so bile zapolnjene  v nekaj dneh, mesec  dni pred izvedbo tabora.  Dodatnih prijav ni bilo; čakalna lista ni bila formirana. Zaradi osebnih razlogov je  udeležbo odpovedal 1 član, prav tako je zaradi delovnih obveznosti za en dan skrajšala prisotnost ena članica.  Vsi udeleženci so izpolnjevali pogoje PCT, kot to  trenutno zahtevajo zakonski predpisi in  pravila NIJZ.

Ad/2

Pisna in ustna komunikacija s tajnico PD Srednja vas, go. Katarino Cvetek, je bila konstruktivna. V začetku julija je bil opravljen komisijski obisk lokacije tabora na Planini na Kraju,  pregledane in določene kapacitete bivanja in opravljeni dogovori o podrobnostih  (prehrana, posteljnina, parkirnina,  transport, načini plačila…..). Istega dne je bil opravljen tudi  fizični ogled žičniškega transporta in naknadno  telefonsko dogovorjena realizacija/cena transporta  težje opreme z oskrbnico Doma na Komni. Vsi dogovori so bili  telefonsko ponovno preverjeni in potrjeni  pri vseh akterjih dan pred prihodom skupine udeležencev tabora.

Ad/3

Skladno z navodili so se udeleženci  zbrali na parkirišču pri spodnji postaji tovorne žičnice nad parkiriščem pod slapom Savica. Težja prtljaga je bila stehtana, ustrezno naložena in  transportirana do zgornje postaje tovorne žičnice  na Komno. Za pravilno razporeditev  in tehnično voden transport je poskrbel ustrezno usposobljen žičničar. Udeleženci so se v manjših skupinah  vsak v svojem tempu odpravili proti Komni in v ustreznem časovnem intervalu prišli do Doma na Komni, kjer so prevzeli svojo prtljago in jo ročno transportirali do 15 minut oddaljene Koče pod Bogatinom.

Ad/4

Ob prihodu  v Kočo pod Bogatinom je bil opravljen tehnični prevzem drugega nadstropja, ki je bil namenjen le za PD Iskra Ljubljana. Drugi gostje so bivali nadstropje niže, kjer so tudi sanitarije in umivalnik z vodo.  Ugotovljeno je, da je nastanitev sicer skromna, vendar zadovoljujoča. Sanitarije urejene, toaletne potrebščine na voljo, posteljnina čista in iz naravnih vlaken/bombaž, odeje pralne, jogiji ustrezni, zračenje zadovoljivo.  Dom nudi butično ponudbo – tuš s toplo vodo. Udeleženci so si v oceni  zadovoljstva enotni. Pripomb ni bilo. Gospodarju doma bo naslovljena pobuda za dodatne kljuke in obešalnike  ter predlog za  montažo odlagalnih polic.

Prehrana je bila ustrezna glede na kategorizacijo koče in okusna. Koče I. reda imajo otežen transport hrane in pijače, zato se mora osebje temu ustrezno prilagoditi. Udeleženci so bili s tem seznanjeni in kot dolgoletni planinci razumejo situacijo s pomanjkanjem sveže zelenjave in sadja. Obroki so bili ustreznih količin, kruh domač in sveže pečen. Dogovorjeno je, da se pripravil pohvala in zahvala kuharici Joži in  mladi oskrbnici Ajdi. Pridobljena je telefonska številka kuharice zaradi morebitnega  angažmaja pri naslednjih organizacijah taborov PD Iskra Ljubljana.

Ad/5

Za načrtovanje planinskih tur, razdelitev v skupine glede na težavnost ter zahtevno  koordinacijo med željami udeležencev je skrbela vodja vodnikov. Ugotovljeno je, da je udeležba  treh vodnikov PZS in dveh  pripravnikov za kandidata za vodnika PZS pokrila vse potrebe.  Udeleženci so bili vse dni aktivni, resno poškodovanih ni bilo, evidentiranih je bilo nekaj prask in žuljev. Uradno poročilo o turah in njihovi uspešnosti bo pripravljeno naknadno. Zadolžena vodja vodnikov. 

Ad/6

Slovenca, Ratečana, svetovljana, potopisca, glasbenika , duhovnika Josipa/Jožefa Lavtižarja je v polurnem predavanju ob skromni multi-medijski podpori predstavila naša kolegica Marija Mojca Peternel. O Lavriču, ki je bil  družbeno angažiran in aktiven v času cenjenega Jakoba Aljaža, je malo znanega, zato so bile nove  informacije dobrodošle. Članek o njem je objavljen v junijski številki PZS in je na voljo vsem zainteresiranim. Predavateljica je  avtorica lani izdane Knjige za gorohodce, ki obravnava prve planinske pisne vodnike na Slovenskem.

Na taboru sta sodelovali tudi dve članici Odseka za VGN. Vsak dan je bilo  na terenu pripravljenih nekaj naravovarstvenih vsebin v okviru društvene akcije »Pet minut za VGN«, kjer so bile predstavitve vezane na:  lokalno rastje,  zaščiteno cvetje, geološke posebnosti Julijskih Alp, varovanju voda in stoječih jezer,  zaraščanju pašnih površin, nabiralništva zdravilnih zelišč  in varovanju kulturne dediščine na splošno. Vsebine so se dopolnjevale tudi z bogato literaturo, ki jo v branje nudi jedilnica oziroma točilnica v koči.

V dveh 10 minutnih predavanjih  so bile predstavljene tudi  tehnične značilnosti in naravne posebnosti Doline sedmerih triglavskih jezer, zaščitenih oz. redkih živalskih vrstah v TNP,  zgodovinsko in krajinsko območje Planine na Kraju  ter rezultati  5 let trajajočega Projekta  odstranjevanja hitro rastoče Alpske kislice v Sloveniji.

Ad/7

 1. Organizator se zahvaljuje vsem udeležencem, ki so z dobro voljo konstruktivno pomagali pri organizaciji in izvedbi planinskega tabora.
 2. Prisrčna hvala vsem udeležencem, ki  so kolegialno, empatično in solidarno prilagodili korak ob šibkejših, slabotnejših in manj vztrajnih in jim kakor koli pomagali premagovati težave 
 3. Posebna zahvala velja  ekipi (Andreju, Marku in Rafael),  ki je prevzela zahtevno tehnično nalogo ročnega sortiranja in tehničnega »komprimiranja« odpadne embalaže. Tokrat je bilo na primeru predstavljeno  dejstvo o količini in problematiki odpadne embalaže v TNP. Udeleženci se zavezujejo, da bodo tudi v bodoče skrbeli za odpadno embalažo in jo v ustrezni obliki odnesli v dolino na zbirna mesta.
 4. Udeleženci so upoštevali Kodeks PZS in skoraj vsa pravila in dogovore organizatorja PD Iskra Ljubljana
 5. Kot pomočnika na planinskih turah sta dejavno sodelovala oba pripravnika za planinskega vodnika  kategorije A Špela Manfreda in Rafael Plut. Želimo jima uspešno opravljanje  predpisanih pripravniških tur in kmalu NA SVIDENJE na samostojnih vodenjih.

Ad/8

Iz navedenega sledi, da je bil letni planinski tabor PD Iskra Ljubljana 2021 ustrezno pripravljen, strokovno voden  in realiziran v obsegu, kot je bil načrtovan. Morebitne pripombe in pritožbe lahko udeleženci naslovijo na matično društvo

Zapisnik vodila:

Nadja Uršič

Kamnik, 25. julij 2021

 

Planinske ture, ki so bile prehojene v času letnega planinskega tabora:
– Slap Savica, Komna, Koča pod Bogatinom
– Postaja žičnice na Vogel, po Ražnovi suhi do Koče pod Bogatinom (2 udeleženca)
– Koča pod Bogatinom, Planina Govnjač, Dom na Komni, Koča pod Bogatinom
– Koča pod Bogatinom, Dom na Komni, Koča pod Bogatinom
– Koča pod Bogatinom, Bogatinsko sedlo, Lepa Komna,  Lanževica, Bogatinsko sedlo, Koča pod Bogatinom
– Koča pod Bogatinom, Bogatinsko sedlo, Lanževica, Velika Baba, Koča pri Krnskih jezerih, Krnsko jezero, povratek do Koče pod Bogatinom
– Koča pod Bogatinom, Bogatinsko sedlo, Za Lepočami,  Koča pri Krnskih jezerih, povratek do Koče pod Bogatinom
– Koča pod Bogatinom, Bogatinsko sedlo, Za Lepočami, Šmohor, po brezpotju do Planine na polju, ob Krnskem jezeru do Koče pri Krnskih jezerih, povratek pod Šmohorjem do Koče pod Bogatinom
– Koča pod Bogatinom, opuščena planina Razor, Koča pri Triglavskih jezerih, Črno jezero, Komna, Koča pod Bogatinom
– Koča pod Bogatinom, opuščena planina Razor, Koča pri Triglavskih jezerih, Mala Tičarica, Črno jezero, Komna, Koča pod Bogatinom
– Koča pod Bogatinom, Planina Govnjač, Komna, Koča pod Bogatinom
– Koča pod Bogatinom, Planina Govnjač, Mahavšček (Veliki Bogatin), Bogatin, Bogatinsko sedlo, Koča pod Bogatinom
hvala in lp
Alenka

Hits: 174