Ena izmed osnovnih nalog planinske organizacije je varovanje gorske narave in okolja, zato je društvo v letu 2014 na usposabljanje napotilo članici Nadjo Uršič in Adrijano Scortegagna, ki sta pridobili strokovni naziv Varuh gorske narave.
Vse večji razmah pohodništva se odraža tudi v gorskem svetu, zato je pomembno, da z izobraževanjem, vzgojo in zgledom informiramo, da se gorska narava ohrani tudi za prihodnje rodove.

Naloga varuha gorske narave je spoštovanje zakonskih in drugih predpisov s področja ohranjanja in varovanja gorske narave, zavzemanje za ohranitev naravne in kulturne dediščine, skrb za zavarovanje ogroženih območij in ohranitev naravnih vrednot v alpskem svetu, spodbujanje ustanavljanja zavarovanih območij,
podpora varstvenim režimom Natura 2000 ter svoje znanje prenašati na člane in druge planince.

Varuh gorske narave je prostovoljni strokovni delavec, ki je opravil formalno izobraževanje pri Planinski zvezi Slovenije (PZS) in je usposobljen za varovanje gorske narave ter bo predvsem znotraj planinskih društev (PD) spremljal in usmerjal različne dejavnosti s ciljem varovanja gorske narave

Društvo je v mesecu januarju 2020 na rednem zboru članov z večino glasov izglasovalo ustanovitev Odseka za varstvo gorske narave (v nadaljevanju: OVGN), katero so soglasno izglasovali, da se za načelnico odseka imenuje Doro Uršič.
Društvo ima v svojih vrstah tri licencirane varuhinje gorske narave ter eno gorsko stražarko. V preteklih letih, ko društvo ni imela ustanovljenega odseka za varstvo gorske narave, smo se  udeleževali rednih čistilnih akcij v okviru Mestne občine Ljubljana (2x letno) ter se neformalno učili o naravi, naravnih vrednotah, rastlinstvu in živalstvu v gorskem svetu v okviru rednih, planinskih, društvenih izletih. Na podlagi ustanovitve OVGN smo v letu 2020 pripravi letni program dela, ki je zajemal naslednje predvidene dogodke, ki so bili realizirani, kot je razvidno iz tabele. Zaradi situacije v državi, preprečevanja širjenja virusa Covid-19, so bili nekateri dogodki odpovedani.

Poleg planiranih aktivnosti v okviru OVGN smo vključevali naravovarstvene vsebine na izletih in planinskih tabori društva ter članstvo preko spletne strani aktivno obveščali o dogodkih, vodenjih,predavanjih, naravovarstvenih izletih, katerih so se lahko po lastni želji tudi udeležili.
OVGN bo za leto 2021 pripravil plan dela in aktivnosti v katerega se bo vključilo različne vsebine, ki bodo namenjene širšemu krogu članstva z namenom, da se zagotovi oz. ponudi možnost sodelovanja in vključevanja interesentov k naravovarstvenim vsebinam. Tako se predvideva organiziranje naravovarstvenega predavanja, čistilni akciji v Ljubljani (2x) in naravovarstveni izlet v mesecu septembru v okolici Kamnika. Prav tako bo kot do sedaj, potekalo obveščanje članov o drugih aktivnostih, ki so organizirane v okviru drugih društev ali subjektov, da se jih po lastni želji udeležijo.
OVGN PD Iskra Ljubljan upa, da bo situacija v letu 2021 boljša in se bo lahko realizirano več naravovarstvenih aktivnosti.
Dora Uršič
načelnica OVGN

S seminarskima nalogama, ki sta objavljeni na spletni strani društva, Vključevanje naravo varstvenih vsebin v program planinskega tabora v Logarski dolini in Ohranjanje biotske pestrosti Ljubljanskega barja, sta bili uspešno zaključeni usposabljanji za Varuha gorske narave pri Komisiji za varovanje gorske narave pri Planinski zvezi Slovenije.

Dora Uršič
varuhinja gorske narave
– načelnica OVGN društva
Seminarska naloga

Nadja Uršič
varuhinja gorske narave
Seminarska naloga

Adrijana Scortegagna
varuhinja gorske narave
Seminarska naloga

Cirila Skvarča
varuhinja gorske narave
Seminarska naloga

Pozdravljeni!
Kot veste ima KVGN PZS na skupni spletni strani (SS) svojo podstran, na kateri se trudimo objavljati tudi novice iz aktualnega društvenega (odseki) in meddruštvenega (odbori) dogajanja na tem področju (naravovarstveni izleti, srečanja, zbori, predavanja itd., tako v obliki napovedi (vabila) kot v obliki »poročil«.
KVGN PZS
Enako velja za FB stran KVGN PZS, ki je nekoliko manj formalna, je pa lahko hitra in zato bolj ažurna komisija KVGN PZS na FB
Zato vas vabimo k sodelovanju oziroma pripravi prispevkov, saj se ves čas »dogaja«, v tem času se vrstijo letna srečanja, pred nami je mednarodni dan gora, ki ga planinci (planinska društva) obeležujemo na različne načine.
Kot sem bil dejal že večkrat – če bi vsak odbor VGN letno pripravil vsaj dva prispevka, bi se objave vrstile na 14 dni, naš cilj je objavljati vsaj enkrat na teden.
Cilj objav je obveščanje članstva in ostale planinske javnosti o NV dogajanju na področju varstva gorske narave, namen pa skrbeti za naravovarstveno ozaveščanje.
Zato je pomembno, da se odbori MDO v to aktivno vključujete.
Priprava prispevka za spletno stran:
· priporočam (seveda se lahko odločite tudi drugače) od 15 do 25 vrstic besedila v urejevalniku,
· priložen dokument, npr. vabilo naj bo v pdf formatu ali v wordu, ter
· 5-10 kvalitetnih fotografij, ki ponazarjajo dogajanje, ena od teh naj bo skupinska oziroma »gasilska«
· Navedba avtorja in navedba avtorja/avtorjev fotografij
Gradivo pošljite strokovnemu sodelavcu Dušanu Prašnikarju in meni v vednost ter za objavo na FB strani.
Za objavo na FB naj bo prispevek krajši: dolžina od 5 do 10, največ 15 vrstic, lahko je več fotografij, vendar ne več kot 15.
Prispevek v FB po navadi navežemo na prispevek v spletni strani.
Vsebina naj se nanaša samo na naravovarstveno problematiko, predvsem naravovarstveno problematiko gorskega sveta.

Aha, še to – fotografij prosim ne vključujte v besedilo!
Pošljite jih kot priponke.
Fotografije naj bodo originalne velikosti.
Če so datoteke prevelike, jih pošljite v več pošiljkah, še boljše je, da uporabite WeTransfer ali podobno aplikacijo za prenos datotek.
Varen korak!

Lep planinski pozdrav!
Marijan Denša

Hits: 285