Pugled – Žiben

Ob osmi uri smo krenili s parkirišča Tivoli s štirimi avtomobili. Bilo nas je osemnajst. Darko je šel še v Kočevje po žig ostali pa mimo Žužemberka in Dvora do Starega Loga. Tu smo se preobuli in pripravili za pohod. Jutro je bilo dokaj hladno, okoli ničle. Naš pohod se je začel pri oglasni tabli, pri kateri smo dobili nekaj informacij današnjem izletu in značilnosti krajev po katerih bomo hodili
Markirana pot nas je vodila najprej čez pašnik, nato po kolovozni poti. Tudi nadaljevanje je bilo v glavnem po gozdnih poteh, le nekaj sto metrov po cesti, kjer smo v snegu opazovali medvedje šape. Kmalu smo prispeli do križišča kurirčkove poti, od tu je vodila kolovozna pot do Pugleda, in Žibna, kjer smo se pri spomeniku za dalj časa ustavili. Pomalicali smo in naredili skupinsko sliko. Nadaljevali smo mimo obeležja Mirana Jarca in razvalin cerkve. in šli naprej v dolino. Na povratku smo se ustavili še v bližnji gostilni v Laščah pri Dvoru na bograču.
10 kilometrov dolga krožna pot predstavlja popotovanje po zanimivi preteklosti Kočevske in njenih neodkritih gozdovih. Štiriurni pohod vas popelje skozi gozdni rezervat, mimo številnih spominskih obeležij 2. svetovne vojne in ruševin vasi Pugled, vse do nekdanje kočevarske vasi Žiben. Pohod skozi izginjajočo kulturno krajino in gozdna čudesa ni preveč zahteven, ponuja pa spokojnost, v kateri smo se nemoteno poglobili vase.
Tu je še nekaj zanimivosto o teh krajih:
Vasici Pugled in Žiben (po kočevarsko Hochenberg in Oberstein) sta nastali po 1558. letu, ko so po naročilu tedanjega zakupnika Kočevske grofa Blagaja nastajale krčevine za nova naselja. Po kočevskem urbarju iz leta 1574 je imela vas Pugled 4 polovične kmetije s 13 do 17 prebivalci. V tipičnem obcestnem naselju je bilo 1770. leta 12, leta 1880 pa 16 hiš.
Koncem 19. stoletja je bilo razvito izdelovanje suhe robe, večinoma lesene posode, ki so jo prodajali na trgih večjih mest. V začetku 20. stoletja je domača obrt skoraj zamrla. Vaščani so se preživljali s kmetovanjem, nabiranjem in prodajo gozdnih sadežev, krošnjarjenjem in delom na posestvih grofa Auersperga (popravilo cest, delo v gozdu, sobarice…). Začelo se je izseljevanje.
1936. leta je bilo v vasi Pugled 19 hiš – 17 družin je štelo 67 prebivalcev. Trinajst gospodarjev je bilo kmetov, štirje delavci.
Na razglednem mestu je na robu vasi stala cerkev sv. Petra in Pavla, zgrajena v 17. stoletju. Šola in pokopališče sta bila v bližnjem Starem logu, gostilna pa v nekaj minut hoje oddaljeni vasi Cesta.
Gradbeni material za vaška poslopja je bil les iz bližnjih gozdov in kamen, povezan z zemljato apneno malto. Betonsko ploščo in hlev z betonskimi jaslimi ter gnojiščem je imela le ena hiša. Vodo so s hišnih streh prestrezali v globoke vodnjake, za napajanje živine je bila v vrtači pod cerkvijo vaška luža. Posebnost je bil mlin na veter, ki ga je okoli leta 1900 postavil priznan rokodelec Franz Samide.
V vojni, med 12. in 14. decembrom 1941. leta, je življenje v vaseh Pugled in Žiben ugasnilo. Kočevski Nemci so zapustili svoje domove, italijanske vojaške enote so avgusta 1942. leta vasi požgale. Danes je gozdni rezervat Pugled – Žiben z osrednjim spominskim parkom pričevanje o svojstveni zgodovini Kočevske.
Klikni na sliko za ogled albuma

Hits: 10