RAMSAR 2016

V Organizaciji PD RTV Ljubljana in vodenju vodnika PZS Jana Skoberneta smo se člani PD Iskra Ljubljana udeležili tradicionalnega mednarodnega pohoda, ki je bil organiziran ob svetovnem dnevu mokrišč in je potekal ob reki Muri.
Z avtobusom smo se iz Ljubljane pripeljali do naselja Mureck (Cmurek) v Avstriji, kjer je bil zbor pohodnikov iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Mađarske. V vseh opisanih državah je Mura tudi mejna reka.
Tokrat je bil pohod namenjen tudi aktivnosti s katero se želi ustaviti gradnjo jezov na reki Muri in uvrstiti reko Muro v del bodočega mednarodnega biosfernega rezervata Evrope pod okriljem UNESCA.
Ob Muri so poplavni gozdovi in mokrišča, ki jih še ni na zemljevidu mednarodno pomembnih mokrišč konvencije Ramsar, niti na zemljevidu biosfernih rezervatov sveta. Uvrstitev mednje je cilj pohodov ob Muri, ki potekajo že od leta 2000.
Po pozdravu mednarodnega komiteja za ohranitev Mure smo se odpravili na 12 km dolg pohod ob reki Muri.
Na poti ob Muri smo si lahko ogledali enega od zadnjih ohranjenih mlinov na reki Muri. Z razglednega stolpa smo si lahko ogledali slovensko in avstrijsko stran mejne reke Mure.
Nekoč se je Mura pogosto razlivala po širni ravnini, zlasti na levem bregu, zdaj pa so z dolgimi protipoplavnimi nasipi poplave bolj ali manj omejili na pas logov neposredno ob reki. Zaradi preteklih regulacij in hidroelektrarn v zgornjem toku reka prenaša veliko manj proda in drugega plavja kot nekoč, zaradi česar je v zadnjih desetletjih precej poglobila strugo. To je povzročilo znižanje gladine podtalnice, kar ima za posledico tudi hiranje ekološko izjemno pomembnih poplavnih gozdov ob reki.
Pohod smo zaključili na slovenski strani, na gradu Cmurek iz katerega eden najlepših pogledov na reko Muro in njene brzice. Grad Cmurek stoji na strmi pečini nad mostom čez Muro pri naselju Trate, kjer je mednarodni mejni prehod do avstrijskega naselja Cmurek.
Grad so v 1. polovici 12. stoletja pozidali svobodni gospodje Cmureški. Potem ko so leta 1245 prvotni lastniki (Cmureški) izumrli, so gospostvo in grad podedovali traugavski ministeriali gospodje Trušenjski. Sam grad je v virih omenjen šele leta 1299 kot hovs Murek. Leta 1386 so Cmurek kupili Celjski grofje, leta 1401 pa ga je grof Herman Celjski prodal svaku Hansu Stubenberškemu. Grofje Stubenbergi so ga imeli v lasti vse do leta 1931, ko ga je kupil Anton Mali, dotedanji grajski oskrbnik. Po drugi svetovni vojni so v gradu naselili Zavod za duševne in živčno bolne. V času ogleda gradu je na gradu potekala razstava »Skrivnostni svet reke Mure«, na kateri so predstavljene fotografije vseh rib, ki jih je mogoče najti v Muri.

Hits: 15