Veli Badin

Bili smo na Kraškem robu

Včerajšnja sončna sobota tam doli na Kraškem robu se mi bo z nekaj burje in pohodniki PD Iskra in RTV Ljubljana dodobra vtisnila v spomin. Z avtobusom do Movraža, večja skupina na Kuk in okrog, mi pa do Velikega Badina, spodmolov (ušesa Istre imenovanih, pa na Sv. Kvirik in še naprej po čudovito obarvani pokrajini z rujem, takole piše o njem – Cotinus coggygria, sin. Rhus cotinus, evropski dimnik, evroazijski dimnik, dimno drevo, dimni grm, beneški sumach ali dyer’s sumach, je vrsta cvetoče rastline iz družine Anacardiaceae, ki izvira iz velikega območja iz južne Evrope, vzhodne osrednje Azije in Himalaje in na severno Kitajsko.

In še nekaj o spodmolih!

Pritisk afriške tektonske plošče na evropsko ploščo, ki je povzročil tudi dviganje Alp je iz morja dvignil tudi današnje območje Kraškega roba. Zaradi pritiskov so se kamninske plasti gubale, se lomile in se marsikje naložile druga na drugo. Starejši apnenci zato marsikje ležijo na pozneje odloženih flisnih plasteh. Ker fliš prepereva hitreje kot apnenec, ga je voda na dvignjenih območjih izprala. Tam, kjer se apnenec kruši, nastajajo gola melišča, drugje pa spodmoli in previsi, ponekod pa naravni mostovi.

Ko smo se obe skupini dobili skupaj, smo se spustili do avtobusa in zapeljali smo se v Pobege na bobiče, joto ali nekaj nas le na kavico in zasluženo pivo!

Vtise sem strnil Franci Hrastar

Tu je še Fedorjev  prikaz poti posneto z Reliev  programom.

Hits: 91