Prostovoljno vodništvo ima v Sloveniji že več kot petdesetletno tradicijo in planinski vodniki smo usposobljeni za vodenje različnih oblik planinske dejavnosti, zlasti pa za vodenje izletov, gorskih in plezalnih tur, pohodov, ki so razporejeni po težavnosti, da se jih lahko udeleži čim več planink in planincev, od izurjenih in prekaljenih pa do planincev, ki so manj pripravljeni.
Varnost je na prvem mestu, pot do izpolnitve raznih želja pa je pogosto težavna. V letu 2009 so se izšolali trije vodniki, v naslednjih letih pa še dva, tako, da ima društvo pet vodnikov Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS) različnih kategorij. Zaradi vedno večjega števila članov našega društva bomo v letu 2016 izšolali še eno vodnico, Doro Uršič. Vodniki smo združeni v Vodniškem odseku, za načelnico je bila izvoljena Alenka Sakelšek.
Od leta 2013 se vodniki vsak zadnji torek v mesecu sestanemo v prostorih ČS Posavje. Dnevni red obsega pregled izvedenih tur in načrt za naslednji mesec ter tekočo problematiko pri našem vodenju

V letih od 2010 do 2015 so bili opravljeni 203 pohodi doma in v tujini. Udeležilo se nas je 4584 pohodnikov oziroma povprečno 22 na pohod.
Vodniki smo zadovoljni, da s svojim znanjem, izkušnjami in odgovornostjo pripomoremo, da na pohodih še nismo imeli hujše nesreče. Omeniti velja le zlom gležnja zaradi zdrsa. Vsak pohod je za vodnika učna ura, v kateri svoje znanje, pripravo in izvedbo pohoda usmeri v varnost pohodnikov. Skrbimo za izobraževanje in usposabljanje vodnikov, ki ga določata Pravilnik o vodnikih PZS in Pravilnik o organiziranosti vodnikov PZS.
Vodniki se zavedamo, da stojimo pred veliko odgovornostjo. Odgovornost in resnost do vodenja ter primeren odnos do pohodnikov različnih starosti, zahteva ljudi z znanjem o planinskem svetu, ki znajo zaupano nalogo varno in premišljeno izpeljati.

Našim aktivnostim pri hoji v gore lahko dodamo še naslednje dejavnosti:
– Usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev višjih kategorij in podaljšanja licence planinskega vodnika.
– Izpopolnjevanje iz prve pomoči (uporaba defibrilatorja – vsi vodniki vsako leto).
– Večletna sodelovanja na Dnevu odprtih vrat Osnovne šole Tone Čufar, kjer predstavljamo dejavnost planinskega društva. Otrokom in prisotnim staršem predstavimo opremo za hojo in varovanje v gorah. Učenci tudi praktično preizkusijo plezanje na plezalni steni.
– Udeležba na vsakoletnem Zboru vodnikov.
– Smo mentorji pripravnikom različnih kategorij v vodništvu.
– Jan Skoberne je bil imenovan v Vodniški odbor MDO Ljubljana, kot predsednik.- Marjan Klančar je ponovno imenovan v Odbor za informiranje in propagando MDO Ljubljana, v našem društvu pa ureja spletno stran.
– Izpeljali smo več čistilnih akcij v Ljubljani, skupaj s Turističnim društvom Ljubljanica in četrtno skupnostjo Center.
– Aktivno smo udeleženi na letnih in zimskih planinskih taborih v organizaciji našega društva.
– Za konec naj omenim še bogato sodelovanje vodnikov z društvi: PD Delo, PD RTV, PD Šmarna gora, PD Hej, gremo naprej iz Maribora, PD Velikovec, PD Križe.
Na naše ture vabimo vse planince, ki imajo radi gibanje v naravi in prijetno druženje. Veseli smo vsakega pohodnika, ki se odloči, da bo domače in tuje gore obiskoval v naši družbi.

Naši vodniki

Alenka Sakelšek

Planinski vodnik 2. stopnje.
Vodnica PZS – kat. A,B in D.
Načelnica vodniškega odseka

Marjan Klančar

Planinski vodnik 2. stopnje.
Vodnik PZS – kat. A,B in D

Roman Semenič

Vodnik PZS – kat. A,B in D

Dora Uršič

Vodnica PZS –  kat. A, B in D

Dušan Debevec

Vodnik PZS kat. A in B

Špela Manfreda Prevec

Planinski vodnik 1. stopnje

Vodnica PZS –  kat. A

Hits: 283