Zbor članov PD Iskra Ljubljana 2010

Večina članov društva se je zbralo ped halo Tivoli ob 9.30 uri. Od tu smo se podali na Rožnik, kjer smo naredili skupinsko fotko. Nadaljevali smo pot proti Mostecu, kjer smo imeli zbor. Predsednik društva Dušan Semenič je s pozdravnim nagovorom otvoril zbor nadalje pa je dnevni red prevzel član odbora Franci Hrastar. Vse je potekalo tekoče. Plan izletov in nadaljne šolanje vodnikom smo potrdili soglasno. Podeljeno je bilo prizanje najbolj zaslužni članici za leto 2009 Milki ROVŠEK. Medse smo sprejeli tudi nekaj novih članic in članov. Po končanem programu smo bili postreženi z dobrim kosilom. Še posebej se moramo zahvaliti naši članici Margareti, ki je spekla toliko sladic, da smo se lahko vsi izdatno posladkali. Po kosilu je stekla boseda in pesem. Naš novi član Janez nas je presenetil z izjemnim talentom in nam ob spremljavi kitare zapel številne lepe in tudi hudomušne pesmi. Prišla je ura in večina se nas je odpravila peš nazaj na izhodišče proti hali Tivoli, kjer smo se poslovili.
Marjan
Slike

Hits: 9