PD Iskra ima že dokaj dolgo tradicijo. V davnih sedemdesetih in osemdesetih letih je v okviru takratnega velikega Združenega podjetja Iskra delovalo več planinskih društev. Vanj so bili vključeni večino zaposleni v Iskrinih tovarnah in njihovi svojci. Spomladi 1985 je bila zaradi velikega števila ljubiteljev planin ustanovljena sekcija PD Iskra Elektrozveze. Aktivnost njenih članov se je z leti samo stopnjevala. V letih 1991-1993, ko je veliko Iskrinih podjetij propadlo,  je peščica neumornih planincev obdržalo sekcijo, katera se je v naslednjem letu preimenovala v PD Iskra ZP. V društvo so potem začeli prihajati tudi novi člani izven Iskre, kateri pa so sedaj v večini.. Prelomni datumi društva so 23.2.1996, ko se je društvo vpisalo v register društev v Sloveniji pod štev. 516 in imenom PD Iskra ZP z sedežem v Ljubljani, Trg Revolucije 3. V statističnem uradu Slovenije se pod istim imenom vodi do 6.7.1998. Takrat se je sedež društva preselil na matično lokacijo in sicer v Stegne 11. Spremenilo se je  ime na PD Iskra brez dodatka ZP.  Zaporedna številka registra v Upravni enoti Ljubljana pa je  1336. Naše društvo je tedaj sprejelo novi pravilnik s katerim smo nadomestili starega iz leta 1977. Ta novi pravilnik, nekoliko sicer spremenjen, velja še danes. Pomemben datum za naše društvo je tudi 17.2. 2003, na katerega dan smo dobili svoj davčni račun, na transakcijskem  računu  pri Hypo banki  pa smo začeli poslovati 18.3.2003.

Hits: 178